Naši dodávatelia

<!-- wp:image {"id":388,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} -->

Pivovar Strakonice

<!-- /wp:image -->

<!-- wp:image {"id":389,"width":213,"height":213,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->

<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->

<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image {"id":391,"width":336,"height":120,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->

Pivovar Konrád

<!-- /wp:image -->

Grafický marketing

Grafický marketing je umenie vizuálnej komunikácie, ktoré spája grafické prvky a texty pre prezentáciu informácie, myšlienky alebo názoru.
Viac info >>

Marketingová stratégia podniku

Analýza podniku, konkurencie, marketingové analýzy, analýza vybraných finančných ukazovateľov, mapa trhového bojiska, marketingový mix, marketingový plán, prieskum a analýza trhu, odporúčania, a atď.
Viac info >>

Vývoj aplikácií

Vývoj mobilných aplikácie pomocou hybridných technológií pre viacero platforiem iOS, Android ...
Viac info >>

Reklama v Tv, rádiu, outdoor

Podcasty, sponzoring, reklama v rádiu, interview, tv spoty, ponuka outdoor Eunica Media
Viac info >>

Event managment

Organizovanie eventov pre korporátnych klientov (športové a obchodno-oddychové eventy, napr. tenisové a golfové turnaje, návrh, príprava a realizácia na klúč), teambuilding, a pod.
Viac info >>

Neurobranding

Pozicioning značky na základe merania aktivity mozgu; meria sa 25-30 atribútov pre 3 – 4 konkurenčné značky.
Viac info >>
Translate